Časovno trajanje jezikovnih tečajev

Ker so jezikovni tečaji v Ljubljani na voljo v vseh možnih oblikah, je izbira včasih kar težka. Obstajajo namreč najrazličnejši tečaji, ki se razlikujejo v mnogih značilnostih, posameznik pa se mora sam odločiti, kateri program mu bo najbolj ustrezal. Odločilna lastnost je pogosto časovno trajanje, ki ne vpliva le na to, ali določen tečaj sploh pride v poštev, temveč tudi na končno učinkovitost tečaja.

V osnovi lahko po časovnem trajanju ločimo kratke intenzivne tečaje in tiste, ki potekajo dlje časa. Ta delitev ima opraviti z razporedom izobraževanja, ne pa nujno s skupno dolžino – povsem možno je na primer, da se en tečaj opravi v enem tednu, drugi pa v šestih mesecih, pa imata vseeno oba enako število ur.

Kratki intenzivni tečaji običajno združujejo lekcije v krajšem časovnem okvirju, na primer tednu ali dveh, včasih pa kar med vikendom. Intenzivni tečaji seveda zahtevajo več dela, saj je program zgoščen in učenje poteka hitro. Takšni tečaji pogosto obsegajo po 8 ur poučevanja na dan, zato uspejo v kratkem času posredovati znanje, ki ga dolgoročni tečaji posredujejo preko mesecev. Prednosti so tu očitne – učimo se hitro, že po nekaj dneh imamo uporabno znanje, poleg tega skozi trajanje tečaja stalno ohranjamo stik z jezikom.

Dolgoročni tečaji se odvijajo dlje časa, a niso tako intenzivni – pogosto obsegajo le dve ali tri ure lekcij, običajno enkrat ali dvakrat na teden. Takšen ritem je veliko bolj primeren za tiste, ki se želijo jezika učiti počasi, ob drugih obveznostih, saj so časovno ti tečaji nekoliko bolj prilagodljivi.

Similar Posts:

Robert Dans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.