Enostransko zevasto merilo se razlikuje od običajnega zevastega merila

Pri procesu kontrole je najbolj pomembno ugotavljanje, če izdelki ustrezajo določenim dimenzijam. Pri tem niso pomembne njihove dejanske mere, ampak le če ustrezajo znotraj predpisanim meram. Lego mere glede na predvidene meje tako pogosto kontroliramo s kalibri, med katerimi je tudi enostransko zevasto merilo. Podobno kot tudi običajno zevasto merilo, tudi v tem primeru z njim merimo zunanje dimenzije izdelka.

Vsi kalibri so sestavljeni iz dveh strani: stran »dobro« oziroma »gre« in stran »izmet« oziroma »ne gre«. To je izjemno pomemben podatek, saj je od tega odvisno ali bomo izdelek izločili iz nadaljnjega procesa ali ne. Stran »dobro« predstavlja najvišjo mero, ki je še dopustna, da je izdelek ustrezen, medtem ko stran »izmet« predstavlja najmanjšo dimenzijo pri kateri je izdelek še ustrezen. Ko pomislimo na enostransko zevasto merilo, je situacija malenkost drugačna.

Enostransko zevasto merilo ima le eno mero

Kot smo že zapisali ima vsak kaliber dve strani in tako je tudi pri običajnem zevastem merilu. Za razliko od tega, pa ima enostransko zevasto merilo le eno mero. Zato se to merilo uporablja v primerih, ko so tehnične karakteristike izdelka takšne, da so omejene zgolj z eno mero. Le ta je najpogosteje definirana kot zgornja meja, torej je potrebno paziti, da izdelek ne presega te mere. Seveda je lahko situacija tudi drugačna, in sicer da je mera na enostranskem zevastem merilu definirana kot spodnja meja.

Kot smo že povedali, enostransko zevasto merilo uvrščamo med tako imenovane kalibre oziroma kontrolnike. Kljub temu, da z njimi ne opravljamo natančnih izmer različnih dimenzij, so še vedno izjemno pomembni za kontrolo kakovosti izdelkov. Z njimi je celoten postopek kontrole izjemno hiter, enostaven in učinkovit. Rezultat celotne kontrole je najbolj običajno »dobro«, »izmet« ali »dodelava«, na podlagi česar sledijo nadaljnji, temu primerni, postopki v proizvodni liniji.

Takšna merila ponuja tudi priznano kranjsko podjetje Precisium.

Similar Posts:

Related posts