Plača in bonitete zaposlenih

Plača in bonitete zaposlenih

Iskalci zaposlitve vedno iščejo podjetja, ki najbolje ustrezajo njihovim poklicnim ciljem in ponujajo najboljše zaposlitvene pakete. Vendar plača ni edini faktor, na podlagi katerega se kandidati odločajo za zaposlitev. Poleg plače so bonitete tiste, ki velikokrat odločijo. V nadaljevanju članka sledi pregled, čemu iskalci zaposlitve pripisujejo večji pomen in kaj lahko delodajalci storijo s temi informacijami.

Umetnost izdelave odličnega načrta bonitet

Pogosta bolniška odsotnost zaradi stresa na delovnem mestu ali z delovnim mestom povezanih poškodb pri delu je le eden od primerov tveganj v življenju zaposlenih, ki jih delodajalci lahko pomagajo ublažiti s pomočjo načrta bonitet, ki ga ponujajo svojim zaposlenim. Toda ti načrti niso povezani le z zaščito zaposlenih, ampak gre predvsem za njihovo opolnomočenje.

Zaposlenim omogočiti nadzor nad tem, katere bonitete bodo koristili, je izjemno pomembno.  Današnji bonitetni načrti morajo biti prilagodljivi in ​​obravnavati različna področja. Upoštevati je treba tudi področje dobrega počutja zaposlenih.

Zmožnost naučiti zaposlenega in njegovo družino, da so bolj odporni, da bolje obvladujejo svoj stres, da delajo na svoji finančni pismenosti in da s prehrano proaktivno podpirajo svoje fizično počutje, spremeni vse v odnosu zaposlenega do delodajalca.

interni pravni akti
interni pravni akti

Interni pravni akti – pravilnik o plačah

Kateri pravilnik podjetja pa določa plačo in bonitete? Katere postavke vplivajo na izračun plače? Bonitete opredeljuje interni pravi akt podjetja, tj. pravilnik o plačah. Gre za neobvezni interni pravni akt podjetja. V njem so natančno opredeljeni plača in dodatki, katere določi podjetje samo (tudi višino), in sicer:

  • plače;
  • variabilni del (del plače za delovno oz. poslovno uspešnost);
  • stimulacija ;
  • dodatki (nočno delo, nadure, delo za vikende in praznike, deljen delovni čas, neenakomerno porazdeljen delovni čas, položajni dodatek ipd.);
  • nadomestilo plače;
  • druge vrste plačil iz delovnega razmerja (regres, nagrade, solidarnostna pomoč, odpravnina);
  • povračilo stroškov v zvezi z delom.

V pogodbi o zaposlitvi bi moral biti definiran način izračuna plače. V kolikor še vedno nimate dovolj podatkov o izračunu vaše plače, lahko vedno vprašate za pojasnitev v računovodstvu vašega podjetja. Drugače pa je detajlni izračun plače (bruto neto) viden tudi na mesečni plačilni listi.

Similar Posts:

Robert Dans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.