MKD Biljana

Delujemo in sodelujemo s sorodnimi društvi v mestu, evropski prestolnici kulture 2012.
Multikulturno sodelovanje kot preplet neštetih enakovrednih kultur, kjer so ples, razstava, likovno izražanje ali koncert glasbe popolnoma enako pomembni za celovitost »duhovne« ponudbe določenega prostora. Naš cilj je doseči dialog, razumevanje in strpnost med večino in manjšino. Sočasno ohraniti identiteto makedonske skupnosti in predstaviti naše posebnosti, navade, običaje, zgodovino širšemu slovenskemu prostoru ter predstaviti sožitje v mariborskem multikulturnem prostoru.
Makedonsko kulturno društvo Biljana je bilo ustanovljeno 31. januarja 1993 v Mariboru. MKD se je v začetku leta 1993 vključilo v kulturno življenje z ostalimi slovenskimi kulturnimi društvi ter z društvi iz prejšnjih jugoslovanskih republik v Mariboru in v Sloveniji. Začetne kulturne aktivnosti so bile na področju folklore, ko je bila ustanovljena folklorna skupina Biljana. Ta je začela plesati makedonske plese iz različnih območij, posebno iz vardarskega, srednjega in vzhodnega dela Republike Makedonije kakor tudi slovenske plese.
Makedonsko kulturno društvo »Biljana« iz Maribora od leta 1993 naprej vsako leto organizira slovesnosti ob državnih in cerkvenih praznikih. Člane MKD in ljubitelje makedonske glasbe obvešča po pošti z vabili in oglasi v časopisu Večer. V zadnjih letih tudi po spletnih straneh društva. Prav tako je naše društvo v letu 1995 predstavilo slovensko in makedonsko folkloro na mednarodnih kulturnih Ilindenskih dnevih v Bitoli, Republike Makedonije. Pri teh nastopih je doseglo vrhunske rezultate
in dobilo priznanja ter pokale od organizatorja in Ministrstva za kulturo Republike Makedonije.
Naša folklorna skupina je nastopila v Zvezni Republiki Nemčiji in predstavila slovensko in makedonsko folkloro na dnevih makedonsko kulturnih društev iz zahodnoevropskih držav. V letih 2008, 2009 in 2010 so nas povabili k sodelovanju v okviru Mednarodnega festivala Lent, kjer smo izvedli tri celovečerne koncerte. Na koncertih so sodelovale tudi folklorne skupine drugih makedonskih društev v Sloveniji. V našo folkloro se vključujejo novi člani oziroma otroci makedonskih staršev in otroci iz zakonskih zvez različnih narodnosti ter uspešno nastopajo na vseh prireditvah ob državnih praznikih v Sloveniji. Makedonsko kulturno društvo »BILJANA« uspešno sodeluje z Zvezo MKD v Ljubljani, Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, Oddelkom za kulturo Mestne občine Maribor, ZKD
Maribor, UE Maribor in ostalimi kulturnimi društvi v Mariboru in širši okolici. Naša folklorna skupina je nastopala v času slovenskega kulturnega praznika – Prešernovi dnevi v Mariboru. V letu 2004 smo ustanovili vokalno skupino, ki pridno nadaljuje nastope tudi v današnjih dneh. Naše društvo so do sedaj vodile osebe, ki jim ni bilo težko žrtvovati svoj prosti čas:

Similar Posts:

Related posts